Türkçe
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Alman Umweltplakette (çevre plaketi) yeşil çevre bölgelerine giriş yaparken zorunludur

Alman ince toz plaketi / Umweltplakette (Çevre plaketi)

01.03.2007’den beri Almanya’da kullanıma giren kırmızı, sarı ve yeşil renkteki ince toz-çevre plaketi artık sadece yeşil renkte yaklaşık 60 Alman çevre bölgesine giriş yapmaya hak tanıyor.
Çevre plaketi, bir çevre bölgesine giriş yapılacağında Almanya’da tüm otomobiller, otobüsler ve TIR’lar için zorunlu hale geldi. Hafif araçlar bu zorunluktan muaftır.

Alman Umweltplakette (çevre plaketi / yasa metninde ince toz olarak adlandırılıyor) üç farklı zararlı madde sınıfına ayrılıyor. Plakette aracın plakası ve düzenleyen, yetkili mercinin mührü bulunuyor.
Hangi emisyon verileri ile hangi araca plaketin hangi rengi verileceği, ruhsatı Almanya dışında verilen araçlar için EURO sınıfı üzerinden ve icabında ruhsat tarihi üzerinden bir EURO sınıflandırma tablosunda belirleniyor.

Buradan Almanya’daki yeşil çevre bölgeleri için bir Alman Umweltplakette / çevre plaketini sipariş edebilirsiniz.

Almanya’daki yeşil çevre bölgeleri

Green-Zones-App: Tüm Alman çevre bölgelerinin etkileşimli haritası

Almanya’da şimdiye kadar N1-N3 ve M1-M3 (otomobiller, otobüsler ve TIR’lar) sınıflarının tüm araçları için şimdiden plaket zorunluluğu bulunan yaklaşık 60 çevre bölgesi düzenlendi.
Çevre bölgelerinin düzenlenmesi Almanya’da çevre bölgelerinin sınırlarını belirleyen ve bunları havayı temiz tutma planlarında belirleyen belediyelerin ve komünlerin kararıdır.
İlgili yerel çevre bölgelerinin sınırlarının tam nereden geçtiği ve hangi yerel istisnai izinlerinin icabında bulunduğu birçok dilde Umwelt-Plakette.de’de görülebilir.
Bunlara yönelik sınırları içindeki daimi, sabit yeşil bölgelere 2018’den itibaren ek olarak dizel araç sürme yasaklarının veya Mavi Çevre Bölgeleri eklenirse, bu durum  Blaue Plakette ilgili bilgilendirme sayfasında görülebilir.

Zararlı maddelerin Umweltplakette (çevre plaketi) ile azaltılması

İnce toz, sülfür dioksit ve nitrik oksit gibi çeşitli emisyonların Almanya’da da devamlı azatılması gerekiği için, Almanya’nın tüm çevre bölgelerinde (bir istisna hariç) artık sadece yeşil çevre plaketi ile giriş yapılabilir.
Bunun dışında Almanya’da birkaç şehirde henüz 2018 yılından itibaren sadece NOx emisyonları yasal şartlara uygun olan araçlar sürülebilir. Bu durum ya dizel araç sürme yasağı bölgeleri (dizel araçları için genel araç sürme yasağı) üzerinden ya da zararlı madde sınıfı 5’e uygun olan ve benzin araçlarına ve düşük emisyonlu dizel araçlarına tahsis edilen mavi bir plaket üzerinden düzenlenecektir.

Buradan Almanya’daki yeşil çevre bölgeleri için bir Alman Umweltplakette / çevre plaketini sipariş edebilirsiniz.

Almanya’yı dizel araç sürme yasakları ve mavi NOx çevre bölgeleri bekliyor

Mavi Plaket ile o zaman ilgili şehir tarafından çoğunlukla mevcut olan yeşil çevre bölgesine ek olarak düzenlenebilen sözde “Mavi Çevre Bölgelerine“ giriş yapılabilir. Mavi Çevre Bölgeleri, NOx emisyonlarının özellikle yüksek olduğu ve yasal sınır değerlerini aşırı şekilde geçen yerlerde düzenlenecektir.

Mavi Çevre Bölgeleri veya dizel araç sürme yasağı bölgeleri daimi ve sabit olarak düzenlenmiş olabilir. Daimi, sabit bölgeler yeşil çevre bölgeleri ile kıyaslanabilir. Hava durumuna bağlı olan geçici olarak geçerli olan bölgeler sadece belirli, değişen zamanlar için geçerlidir. Geçici bölgelerin ilgili statüsünü (Kimin ne zaman hangi plaketle giriş yapabileceği) öğrenmek için, ilgili güncel giriş izninin Green Zones App’ı üzerinden gerçek zamanda talep edilmesi gerekir.

Avrupa’daki tüm çevre bölgeleri – Hangi araç sürme yasakları hangi günlerde hangi araç türü ve hangi Plakette/Vinyet ile geçerlidir?

Fransız, Alman, Avusturyalı, Danimarkalı veya diğer Avrupalı çevre bölgeleri için bir Plakette/Vinyetin satın alınması çoğu zaman yeterli değildir.

Avrupalı ekonomi trafiği ve turistik özel ve otobüs trafiği için bir vinyetin/plaketin hangi renginin veya sınıfının ulusal bir ince toz veya NOx çevre bölgesine (dizel araç sürme yasağı bölgesi) giriş yapabileceğinin bilinmesi büyük ölçüde daha belirleyicidir. 17 çeşitli Avrupalı araç türlerinin hangileri için ve hangi saatlerde ve haftanın hangi günlerinde daimi veya geçici olarak geçerli olan çevre bölgelerine giriş yapılmasının uygun veya yasak olduğu da aynı şekilde belirleyicidir.

Bu soruları yanıtlayabilmek için, Green Zones App’ı ile tüm Green Zones müşterileri için ücretiz olarak hazır bulundurulacağı ek bir bilgilendirme hizmeti gereklidir.

Green Zones App’ının işlem biçimi

Green Zones App’ının işlem biçimi Green Zones veri tabanının her bir Avrupalı devletin ve buna bağlı olan belediyelerin ve komünlerin ulusal ve yerel düzenlemelerine yönelik verilere dayanıyor. App bunun dışında araç sürme yasaklarının güncellemelerini ve önceden hak sahibi olan plaketlerin (Plakette) ve vinyetlerin Avrupa‘nın tüm daimi ve geçici çevre bölgelerinde Avrupa’daki tüm çeşitli araç türleri ve EURO sınıfları için sürekli olarak engellenmelerini de dikkate alıyor.
Green Zones App’ı hakkındaki tüm diğer ayrıntıları burada 9 dilde buluyorsunuz.

Buradan Almanya’daki yeşil çevre bölgeleri için bir Alman Umweltplakette / çevre plaketini sipariş edebilirsiniz.

Yukarıdaki özet, hangi araç türlerine hangi ruhsat tarihi veya EURO standardı ile bir Alman çevre plaketi verilebileceğini gösteriyor.
Alman çevre plaketi (başka adıyla ince toz plaketi) TIR’lar, otobüsler ve otomobiller için zorunludur ve bunların bir Alman çevre bölgesine girş yapmak istediğinde şarttır.
Dikkat: Tablonun telif hakkı EES European Eco Service GmbH’nındır.

Buradan Almanya’daki yeşil çevre bölgeleri için bir Alman Umweltplakette / çevre plaketini sipariş edebilirsiniz.