Norsk
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Den tyske finstøvoblaten/miljøoblaten er obligatorisk ved kjøring inn i grønne miljøsoner

Den tyske finstøvoblaten / miljøoblaten

Finstøv-/miljøoblaten ble innført 1.3.2007 i Tyskland i fargene rød, gul og grønn. Nå gir bare den grønne oblaten tillatelse til kjøring inn i ca. 60 tyske miljøsoner.
Miljøoblaten er obligatorisk for alle personbiler, busser og lastebiler som skal kjøre inn i en miljøsone. Lette kjøretøy er unntatt fra dette kravet.

Den tyske miljøoblaten (kalt finstøvoblat i lovteksten) er kategorisert etter tre ulike skadeklasser. Oblaten inneholder kjøretøyets registreringsnummer og et stempel fra utstedende myndighet.
Kjøretøyets utslippsdata avgjør fargen på oblaten. Kjøretøy som er registrert utenfor Tyskland klassifiseres etter EURO-standard og eventuelt etter registreringsdato ved hjelp av en EURO-klassifiseringstabell.

Her kan du bestille en tysk miljøoblat for grønne miljøsoner i Tyskland.

De grønne miljøsonene i Tyskland

Green-Zones-App: Interaktivt kart over alle tyske miljøsoner

Det har hittil blitt opprettet 60 miljøsoner i Tyskland. I disse sonene er det krav om oblat på alle kjøretøy i klassene N1–N3 og M1–M3 (personbiler, busser og lastebiler).

Opprettelsen av miljøsoner i Tyskland avgjøres av de enkelte byene og kommunene som fastsetter grensene for miljøsonene i luftkvalitetsplanen.
Umwelt-Plakette.de inneholder informasjon på mange språk om hvor grensene for de ulike lokale miljøsonene går, og eventuelle lokale unntakstillatelser.
Hvis det fra og med 2018 i tillegg til de permanente, grønne sonene med faste grenser også opprettes dieselforbud eller blå miljøsoner, informeres det om dette på informasjonssiden Blaue Plakette.

Reduksjon av skadelige stoffer takket være miljøoblaten

I Tyskland må også utslipp av blant annet finstøv, svoveldioksid og nitrogenoksid reduseres enda mer. Derfor er det krav om den grønne miljøoblaten ved innkjøring i alle miljøsoner i Tyskland (bortsett fra én).
I tillegg kan bare kjøretøy med NOx-utslipp som overholder de lovbestemte kravene kjøre inn i enkelte byer i Tyskland allerede fra og med 2018. Dette kommer enten til å reguleres ved hjelp av soner med dieselforbud (generelt kjøreforbud for dieselkjøretøy) eller en blå oblat som tilsvarer skadeklasse 5, og som gis til bensinkjøretøy og dieselkjøretøy med lavt utslipp av skadelige stoffer.

Her kan du bestille en tysk miljøoblat for grønne miljøsoner i Tyskland.

Innføring av dieselforbud og blå NOx-miljøsoner i Tyskland

Den blå oblaten kreves ved innkjøring i såkalte «blå miljøsoner». De enkelte byene kan opprette disse sonene i tillegg til de grønne miljøsonene som i de fleste tilfeller allerede finnes.
Blå miljøsoner skal opprettes der NOx-utslippet er ekstra høyt og ligger langt over de lovbestemte grenseverdiene.

Blå miljøsoner eller soner med dieselforbud kan være permanente med faste grenser. Permanente, faste soner kan sammenlignes med de grønne miljøsonene. Midlertidige, væravhengige soner gjelder bare til bestemte tider. For å vite statusen for de midlertidige sonene (hvem som kan kjøre hvor med hvilken oblat) bør de gjeldende kjørebegrensningene vises i sanntid ved hjelp av Green-Zones-appen.

Alle miljøsoner i Europa – hvilke kjøreforbud gjelder hvilke dager, for hvilke kjøretøytyper og for hvilke oblater?

Det er ofte ikke tilstrekkelig å kjøpe en oblat for franske, tyske, østerrikske, danske eller andre europeiske miljøsoner.

I forbindelse med europeisk næringstransport og turisttrafikk med personbil og buss er det viktigere å vite hvilken farge eller klasse oblaten må ha for innkjøring i en nasjonal finstøv- eller NOx-miljøsone (sone med dieselforbud). I tillegg er det viktig å vite hvilke av 17 ulike europeiske kjøretøytyper som kan kjøre inn i permanente eller midlertidige miljøsoner til hvilke klokkeslett og på hvilke ukedager.

Dette får man vite med Green-Zones-appen, som er gratis tilgjengelig for alle Green-Zones-kunder.

Slik virker Green-Zones-appen

Green-Zones-appen bruker dataene fra Green-Zones-databasen med nasjonalt og lokalt regelverk for byer og kommuner i alle europeiske land. I tillegg tar appen hensyn til oppdatering av kjøreforbud og permanent sperring av oblater som tidligere har vært tillatt i alle permanente og midlertidige miljøsoner i Europa for alle ulike kjøretøytyper og EURO-standarder i Europa.
Her finner du mer informasjon om Green-Zones-appen på 9 språk.

Her kan du bestille en tysk miljøoblat for grønne miljøsoner i Tyskland.

Oversikten ovenfor viser hvilke kjøretøytyper med hvilken registreringsdato eller EURO-standard som kan få en tysk miljøoblat.
Den tyske miljøoblaten (også kalt finstøvoblaten) er obligatorisk for lastebiler, busser og personbiler som skal kjøre inn i en tysk miljøsone.
Merk: EES European Eco Service GmbH har opphavsretten til tabellen.

Her kan du bestille en tysk miljøoblat for grønne miljøsoner i Tyskland.