Hrvatski
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Njemačka vinjeta za finu prašinu / ekološka vinjeta obvezna je pri ulasku vozilom u zelene ekološke zone

Njemačka vinjeta za finu prašinu / ekološka vinjeta

Ekološka vinjeta za finu prašinu, koja je 01.03.2007. godine uvedena u Njemačkoj u crvenoj, žutoj i zelenoj boji, dopušta samo vlasnicima zelene vinjete ulaz vozilom u približno 60 njemačkih ekoloških zona.
Ekološka vinjeta je postala obvezna u Njemačkoj za sva osobna vozila, autobuse i kamione ako se takvim vozilom želi ući u ekološku zonu. Ova se obveza ne odnosi na lake četverocikle.
Njemačka ekološka vinjeta (u tekstu zakona nazvana vinjetom za finu prašinu) podijeljena je u 3 različita razreda emisije štetnih tvari. Na vinjeti se nalaze registarska oznaka vozila i žig ovlaštene službe koja je vinjetu izdala.
Koja će biti boja vinjete te koji će podaci o emisiji na njoj biti navedeni za vozila registrirana izvan Njemačke utvrđuje se pomoću EURO razreda emisije štetnih tvari i eventualno pomoću datuma registracije iz EURO tablice klasifikacije.

Ovdje možete naručiti njemačku ekološku vinjetu za zelene ekološke zone u Njemačkoj.

Zelene ekološke zone u Njemačkoj

Green-Zones-App: Interaktivna karta svih ekoloških zona u Njemačkoj

U Njemačkoj postoji već oko 60 ekoloških zona u kojima postoji obveza postavljanja vinjete za sva vozila razreda N1-N3 i M1-M3 (osobni automobili, autobusi i kamioni).

O ekološkim zonama u Njemačkoj odluku donose gradovi i općine koji određuju granice tih ekoloških zona i utvrđuju ih u svojim planovima kvalitete zraka.
Gdje su točno granice određenih lokalnih ekoloških zona te koji lokalni izuzeci eventualno postoje navedeno je na stranici Umwelt-Plakette.de na više jezika.
Više o tome postoji li unutar tih nepromjenjivih granica zelenih zona dodatno i zabrana prometovanja za dizelska vozila ili godine 2018. na snagu stupa tzv. „plava ekološka zona“ možete pročitati na odgovarajućoj informativnoj stranici Blaue Plakette.

Smanjenje emisije štetnih tvari uvođenjem ekološke vinjete

Kako se i u Njemačkoj moraju dodatno smanjiti različite emisije štetnih tvari poput fine prašine, sumporovog dioksida i dušikovog oksida, za ulazak u sve ekološke zone u Njemačkoj (uz jednu iznimku) neophodna je zelena ekološka vinjeta.
Uz to će u pojedinim njemačkim gradovima već od 2018. godine smjeti prometovati isključivo vozila čije emisije dušikovih oksida odgovaraju zakonskim smjernicama. To će biti regulirano ili putem zona u kojima je na snazi zabrana prometovanja za dizelska vozila (opća zabrana prometovanja za dizelska vozila) ili putem plave vinjete koja odgovara razredu emisije štetnih tvari 5 i dodjeljuje se benzinskim te dizelskim vozilima s niskom emisijom štetnih tvari.

Ovdje možete naručiti njemačku ekološku vinjetu za zelene ekološke zone u Njemačkoj.

U Njemačkoj prijeti zabrana prometovanja za dizelska vozila i uvođenje plavih ekoloških zona radi smanjenja emisije dušikovih oksida

Vlasnici plave vinjete tada će smjeti vozilom ući u takozvane „plave ekološke zone“ koje određeni gradovi mogu dodatno uvesti uz već postojeće zelene ekološke zone.
Plave ekološke zone bit će uvedene tamo gdje su emisije dušikovih oksida osobito visoke i u velikoj mjeri premašuju zakonske granične vrijednosti.

Plave ekološke zone pa čak i zone zabrane prometovanja za dizelska vozila mogu se uvesti tako da budu trajne i nepromjenjive. Trajne i nepromjenjive zone mogu se usporediti sa zelenim ekološkim zonama. Zone koje vrijede samo privremeno ovisno o vremenskim uvjetima odnose se samo na određena, promjenjiva vremenska razdoblja. Više o statusu privremenih zona (tko, kada i s kojom vinjetom smije ući vozilom u određenu zonu) možete saznati uvidom u aktualno odobrenje za ulaz vozilom u realnom vremenu putem aplikacije Green-Zones.

Sve ekološke zone u Europi - koje zabrane vožnje vrijede kojim danima za koje tipove vozila i s kojom vinjetom?

Često nije dovoljno samo kupiti vinjetu za francuske, njemačke, austrijske, danske ili druge europske ekološke zone.

Od odlučujućeg je značaja za europski gospodarski promet i turistički individualni i autobusni promet poznavanje toga koje boje ili razreda treba biti vinjeta za ulazak vozilom u određenu nacionalnu ekološku zonu fine prašine ili zonu dušikovih oksida (zona zabrane ulaska za dizelska vozila). Jednako je tako važno znati za koji od 17 različitih europskih tipova vozila te u koje vrijeme i kojim danima u tjednu je dopušten odnosno zabranjen ulazak vozilima u neku trajno ili privremeno važeću ekološku zonu.

Odgovore na ova pitanja pruža dodatni informativni servis koji je besplatno na raspolaganju svim korisnicima Green-Zones putem aplikacije Green-Zones.

Načelo rada aplikacije Green-Zones

Načelo rada aplikacije Green-Zones temelji se na podacima iz baze podataka Green-Zones o nacionalnim i lokalnim regulativama svake europske države te njezinih niže rangiranih gradova i općina. Osim toga, aplikacija uzima u obzir i ažuriranja zabrana ulaska u grad vozilom te trajne blokade prethodno odobrenih vinjeta u svim trajnim i privremenim ekološkim zonama Europe, za sve različite tipove vozila i EURO razrede emisije štetnih tvari u Europi.
Sve ostale detalje vezane uz aplikaciju Green-Zones možete pronaći ovdje na 9 jezika.

Ovdje možete naručiti njemačku ekološku vinjetu za zelene ekološke zone u Njemačkoj

Gornji pregled pokazuje koji tipovi vozila s kojim datumom registracije ili EURO normom mogu dobiti njemačku ekološku vinjetu.
Njemačku ekološku vinjetu (koja se još naziva i vinjetom za finu prašinu) obvezno moraju imati kamioni, autobusi i osobna vozila prilikom ulaska u neku njemačku ekološku zonu.
Pozor: Tvrtka EES European Eco Service GmbH ima autorska prava na tablicu

Ovdje možete naručiti njemačku ekološku vinjetu za zelene ekološke zone u Njemačkoj