Suomi
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Svenska
Română
Walon
Valitse kieli Valitse kieli

Saksan ympäristötarra pakollinen ajettaessa vihreälle ympäristövyöhykkeelle

Saksan ympäristötarra / hiukkasten tarra

1.3.2007 lähtien Saksassa on ollut käytössä punainen, keltainen ja vihreä ympäristötarra, ja ympäristövyöhykkeille saavat ajaa enää vain vihreillä tarroilla varustetut ajoneuvot. Saksassa on noin 60 ympäristövyöhykettä.

Saksan ympäristötarra on ollut pakollinen kaikille ympäristövyöhykkeelle ajaville henkilöautoille, linja-autoille ja kuorma-autoille. Ympäristötarran käyttöpakko ei koske kevyitä ajoneuvoja.
Saksassa on käytössä 3 eriväristä ympäristötarraa, ja tarran väri määräytyy ajoneuvon päästöluokan mukaan. Tarraan on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus sekä tarran antaneen ja myöntäneen tahon leima.
Saksan ulkopuolella rekisteröityjen ajoneuvojen tarran väri määräytyy ajoneuvon EURO-päästöluokan ja tarvittaessa EURO-luokitusta koskevaan taulukkoon merkityn ensirekisteröintiajankohdan mukaan.

Täältä voit tilata saksalaisen ympäristötarran Saksan vihreitä ympäristövyöhykkeitä varten.

Saksan vihreät ympäristövyöhykkeet

Green-Zones-App: Interaktiivinen kartta Saksan kaikista ympäristövyöhykkeistä

Saksassa on olemassa jo 60 ympäristövyöhykettä, jotka edellyttävät kaikilta luokkiin N1–N3 ja M1–M3 (henkilöautot, linja-autot ja kuorma-autot) kuuluvilta ajoneuvoilta tarran käyttöä.

Saksassa ympäristövyöhykkeiden käyttöönotosta päättävät kaupungit ja kunnat, ja ne määrittävät ympäristövyöhykkeidensä rajat sekä laativat ilmanlaatusuunnitelmat.
Paikallisten ympäristövyöhykkeiden rajat sekä mahdolliset paikalliset poikkeussäännöt löytyvät useilla eri kielillä sivuilta Umwelt-Plakette.de.

Mikäli vuodesta 2018 alkaen näiden pysyvien kiinteiden vihreiden vyöhykkeiden rajojen sisällä voimaan tulee lisäksi dieselajoneuvojen ajokielto tai käyttöön otetaan siniset ympäristövyöhykkeet, tiedot tästä löytyvät Blaue Plakette -sivuilta.

Päästöjen vähentäminen ympäristötarrojen avulla

Koska myös Saksan on vähennettävä entisestään erilaisia päästöjä kuten esim. pienhiukkas-, rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjä, saa Saksan kaikille ympäristövyöhykkeille ajaa (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) enää vain vihreillä ympäristötarroilla varustetuilla ajoneuvoilla.
Tämän lisäksi Saksan muutamiin kaupunkeihin saa ajaa vuodesta 2018 alkaen vain ajoneuvoilla, joiden NOx-päästöt vastaavat lakisääteisiä määräyksiä. Ajoa tullaan säännöstelemään joko vyöhykkeillä, jotka kieltävät dieselkäyttöisten ajoneuvojen ajon (yleinen ajokielto dieselajoneuvoille), tai sinisellä tarralla, jonka saavat päästöluokkaan 5 kuuluvat bensa-autot sekä vähäpäästöiset dieselautot.

Täältä voit tilata saksalaisen ympäristötarran Saksan vihreitä ympäristövyöhykkeitä varten.

Saksassa odotettavissa ajokiellot dieselautoille ja siniset NOx-ympäristövyöhykkeet

Sinisellä tarralla varustetut ajoneuvot saavat ajaa nk. ”sinisille ympäristövyöhykkeille”, joita kaupungit voivat ottaa käyttöön olemassa olevien vihreiden ympäristövyöhykkeiden lisäksi.
Siniset ympäristövyöhykkeet otetaan käyttöön alueilla, joiden NOx-päästöt ovat erittäin korkeat ja joilla lakisääteiset raja-arvot ylittyvät huomattavasti.

Siniset ympäristövyöhykkeet tai myös dieselajoneuvojen ajon kieltävät vyöhykkeet voidaan ottaa pysyvään kiinteään käyttöön. Pysyvät kiinteät vyöhykkeet ovat verrattavissa vihreisiin ympäristövyöhykkeisiin. Tilapäisesti voimassa olevat, säästä riippuvat vyöhykkeet ovat voimassa vain tiettyinä, vaihtelevina aikoina. Tilapäisten vyöhykkeiden ajankohtaisen tilan (milloin milläkin tarralla varustetulla ajoneuvolla saa vyöhykkeelle ajaa) voi tarkistaa reaaliaikaisen Green-Zones-sovelluksen avulla.

Kaikki Euroopan ympäristövyöhykkeet – Mitkä ajokiellot ovat voimassa eri päivinä eri ajoneuvotyypeille ja eri tarroilla varustetuille ajoneuvoille?

Useinkaan ei riitä, että ajoneuvoon ostetaan Ranskan, Saksan, Itävallan, Tanskan tai muun Euroopan maan ympäristövyöhyketarra.

Euroopan yritysliikenteessä sekä turisti- ja linja-autoliikenteessä käytössä olevien ajoneuvojen kuljettajien on myös tiedettävä, minkä värisellä tarralla tai minkä päästöluokan autolla ympäristövyöhykkeelle tai NOx-vyöhykkeelle (dieselajoneuvojen ajon kieltävät vyöhykkeet) on sallittua ajaa. Yhtä tärkeää on tietää, millä Euroopan 17 eri ajoneuvotyypillä on mihinkin kellonaikaan ja minä viikonpäivinä sallittua tai kiellettyä ajaa pysyville tai tilapäisesti voimassa oleville ympäristövyöhykkeille.

Tätä varten Green-Zones asettaa kaikille asiakkailleen käyttöön erillisen ilmaisen tietopalvelun Green-Zones-sovelluksen avulla.

Green-Zones-sovelluksen toiminta

Green-Zones-sovelluksen toiminta perustuu Green-Zones-tietokannan sisältämiin, Euroopan maiden ja niiden kaupunkien ja kuntien kansallisia ja paikallisia säädöksiä koskeviin tietoihin. Sovellus huomioi muutokset aikaisemmin sallituilla tarroilla varustettujen ajoneuvojen ajokielloissa sekä pysyvät ajokiellot kaikissa Euroopan pysyvillä ja tilapäisillä ympäristövyöhykkeillä – kaikille Euroopan eri ajoneuvotyypeille ja EURO-luokille.
Lisätietoja Green-Zones-sovelluksesta saat täältä 9 eri kielellä.

Täältä voit tilata saksalaisen ympäristötarran Saksan vihreitä ympäristövyöhykkeitä varten

Yllä olevassa yhteenvedossa näkyy, mille ajoneuvotyypeille mistä ensirekisteröintiajankohdasta alkaen tai minkä EURO-luokan ajoneuvoille Saksan ympäristötarra voidaan myöntää.
Saksan ympäristötarra (kutsutaan myös päästötarraksi) on pakollinen Saksan ympäristövyöhykkeille ajaville kuorma-autoille, linja-autoille ja henkilöautoille.
Huomio: Taulukon tekijänoikeus kuuluu EES European Eco Service GmbH:lle.

Täältä voit tilata saksalaisen ympäristötarran Saksan vihreitä ympäristövyöhykkeitä varten